ActionScript 3.0 Fonksiyon Kod Örnekleri

Yayınlanma Tarihi: 14 May 2020, Kategori:Adobe Flash

Örnek 1:

fuction mesaj():void{ mesaj.text = "Merhaba Dünya :)"; } mesaj();

Örnek 2:

function rakamGoster():Number{ var rakam:Number = 25; return rakam; } var rakam:Number = rakamGoster(); mesaj.text = "Tanımlanan rakamın değeri: " + rakam;

Örnek 3:

function rakamlariTopla(sayi1:Number,sayi2:Number):Number{ var sonuc:Number = sayi1 + sayi2; return sonuc; } mesaj.text = "Toplam = " + rakamlariTopla(5,4);