Action script değişken tanımlama örnekleri 2

Yayınlanma Tarihi: 14 May 2020, Kategori:Adobe Flash

Örnek 1:

var isim:String = "Burak", soyisim:String = "Dündar", rakam:Number = 25; //trace(isim, soyisim, rakam); //yazi.text (isim + soyisim + rakam); yazi.text = (isim + " " + soyisim + " " + rakam);

Örnek 2:

var numara:Number = 256.7; var numaraGoster; numaraGoster = numara; yazi.text = numaraGoster; //trace(numaraGoster);

Örnek 3:

var tamSayi:int = 25; //int data tipi tamsayı verir, sonuç yine tam sayı olur. //trace(tamSayi); mavi.scaleX = tamSayi; --- var frameNumarasi:unit = 25; //negatif rakam kullanılmaz. resim.gotoAndPlay(frameNumarasi);

Örnek 4:

var uzaklik:Number = 250; logo.y = uzaklik; --- var butonaCevir:Boolean = true; //Boolean = aktif veya değil (true,false), rakamsal bir değeri yok logo.buttonMode = butonaCevir;

Örnek 5:

var alisFiyati:Number = 25; const vergi:Number = 0.18; //const variable değerleri değiştiremez. var toplamFiyat; toplamFiyat = alisFiyati+(alisFiyati*vergi); yazi.text = toplamFiyat;