Action script değişken tanımlama örnekleri

Yayınlanma Tarihi: 14 May 2020, Kategori:Adobe Flash

Örnek 1:

var rakam:Number = 100; var rakamGoster; rakamGoster = rakam; yazi.text = rakamGoster; //yazi.text = rakam.toString(); Yukarıda bulunan 3 satırın yerine bu komut da yazılabilir. trace(rakamGoster); //değerin çıktısını alırız.

Örnek 2:

var tamSayi:int = 2; //int data tipi tam sayı verir, sonuç yine tam sayı olur. //trace(tamsayi); kirmizi.scaleX = tamSayi;

Örnek 3:

var frameNumarasi:uint = 60; //negatif rakam kullanılamaz. resim.gotoAndPlay(frameNumarasi);

Örnek 4:

var uzaklik:Number = 250; logo.y = uzaklik;

Örnek 5:

var butonaCevir:Boolean = true; // Boolean = aktif veya değil (true,false), rakamsal bir değeri yok. logo.buttonMode = butonaCevir;